วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

สมเด็จโต

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ


ข้อมูลประวัติ
เกิด วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2331 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก ในสมัยรัชการที่ 1 ณ บ้านไก่จัน ต.ท่าหลวง พระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของ นางเกศ เป็นขาว
บรรพชา อายุ 12 ปี และย้ายมาอยู่วัดระฆังในสมัยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(นาค) เป็นเจ้าอาวาส
อุปสมบท ณ วัพพระศรีรัตนศาสดาราม ปี พ.ศ.2415
รวมสิริอายุ 84 ปี 2 เดือน 5 วัน

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม
วัตถุมงคลของท่านที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ พระสมเด็จวัดระฆัง ซึ่งสร้างและปลุกเสกโดย เจ้าประคุณสมเด็จฯ มีทั้งหมด 5 พิมพ์ คือ
พิมพ์พระประธาน หรือพิมพ์ใหญ่
พิมพ์ทรงเจดีย์
พิมพ์เกศบัวตูม
พิมพ์ฐานแซม
พิมพ์ปรกโพธิ์ ซึ่งพิมพ์นี้พบเห็นได้น้อยมาก จึงไม่ค่อยได้กล่าวมากนัก

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทาง เมตตามหานิยมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น